Gedragsproblemen bij de hond

undefined

Gedragsproblemen van de hond komen helaas erg veel voor. 
Veel honden belanden, vaak onnodig, in het asiel of bij de dierenarts met de vraag of het dier ingeslapen kan worden omdat het "vals" zou zijn. Het woord "vals" bestaat in de kynologie niet, er is altijd een oorzaak, prikkel of aanleiding voor het gedrag dat het dier vertoont. 

Veel probleem gedrag komt voort uit miscommunicatie tussen eigenaar en hond of een slechte socialisatie. 
Probleem gedrag is het als: 
1: de eigenaar er problemen mee heeft 
2: de hond er zelf last van heeft 
3: als het een probleem is voor de maatschappij 

Honden die bijten willen en kunnen we natuurlijk niet hebben, echter als een hond bijt wil dit zeker niet zeggen dat de hond per definitie "vals" is. Zeer zeker niet, een hond kan niet schelden, vloeken of zeggen wat hij denkt, hij heeft een aantal gedragingen waarmee hij duidelijk kan maken wat hij bedoelt. Als wij deze signalen niet oppikken kan de hond overgaan tot agressief of ongewenst gedrag. 

Heeft uw hond een gedragsprobleem, neem dan contact met ons op. Assistente Jose van Nunen is gespecialiseerd in hondengedrag, zij kan samen met u aan een oplossing gaan werken. Ook werken wij regelmatig samen met Simone van der Hoeven, een ervaren gedragstherapeute. (www.simonevanderhoeven.nl

Wees voorzichtig met het opvolgen van allerhande tips en adviezen, probleemgedrag kan vaak alleen goed opgelost worden als we de oorzaak weten van het gedrag. Als je het "waarom" niet weet, kun je het probleem niet oplossen. 
Een goede gedragstherapeut komt bij u langs en zal uw verhaal aanhoren en de hond observeren. Meestal heeft hij/zij binnen 1 tot 2 uur een goed beeld van de situatie waarna zij een advies aan u kunnen geven. 

Om problemen te voorkomen adviseren wij om met uw hond op (puppy)cursus te gaan. Dit is niet alleen erg leuk om te doen, het versterkt de band met uw hond en u leert enorm veel over het gedrag van de hond en de daarbij behorende gedragingen.