Catosal weer leverbaar

Catosal Metabol weer leverbaarundefined

 

Na enkele maanden wachten is de roze injectievloeistof Catosal® Metabol (REG NL 116195 UDA) weer leverbaar!

Catosal® Metabol kunt u inzetten tegen stofwisselingsstoornissen zoals (sub)klinische ketose (slepende melkziekte), melkziekte en lebmaagverdraaiingen.

Dit diergeneesmiddel staat ook in 2017 op uw BedrijfsBehandelPlan.

Naam van het diergeneesmiddel: Catosal® Metabol, oplossing voor injectie • Samenstelling: per ml: werkzame bestanddelen: butafosfan 100 mg, cyanocobalamine (vitamine B12) 50 μg. Hulpstoffen: n-Butanol 30 mg. • Farmaceutische vorm: helder roze oplossing voor injectie. • Doeldiersoort: rund, kalf, hond, kat en pelsdieren.• Indicaties: Verzwakking door chronische of acute ziekten en stofwisselingsstoornissen. • Contra-indicaties: geen bekend. • Speciale waarschuwingen: geen. • Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: geen. • Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: geen. • Bijwerkingen: geen bekend.• Dosering en toedieningsweg: dosering: acute aandoeningen: rund: 10-25 ml product per dier: dit komt overeen met 1-2,5 g butafosfan en 0,5-1,25 mg cyanocobalamine; kalf: 5-12 ml product per dier: dit komt overeen met 0,5-1,2 g butafosfan en 0,25-0,6 mg cyanocobalamine; hond: 0,25-5 ml product per dier: dit komt overeen met 0,025-0,5 g butafosfan en 0,0125-0,25 mg cyanocobalamine; kat, pelsdieren: 0,25-2,5 ml product per dier: dit komt overeen met 0,025-0,25 g butafosfan en 0,0125-0,125 mg cyanocobalamine. De behandeling kan zo nodig herhaald worden. Bij chronische aandoeningen de helft van boven aangegeven doseringen toedienen. Zo nodig herhalen met tussenpozen van 1-2 weken. Toedieningsweg: intramusculair bij rund en kalf. Intramusculair of subcutaan bij hond, kat en pelsdieren. • Wachttermijn: rund, kalf: (orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul dagen. REG NL 116195 UDA. Nadere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer.