Algemeen

In ons land worden vrijwel alle schapen regelmatig ontwormd. Helaas gebeurt dat niet altijd op de juiste manier. 
Het is moeilijk om een algemeen ontwormingsschema op te stellen, omdat er teveel verschillen zijn in aantal dieren en hoeveel land er voor de schapen en lammeren beschikbaar is. Belangrijk is wel dat het aantal keren dat er ontwormd wordt zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit vooral omdat onnodig vaak ontwormen de weerstandsopbouw tegengaat en ook resistentie tegen de beschikbare middelen in de hand werkt. Mestonderzoek is voor een goed ontwormingsplan een heel belangrijk middel!

In grote lijnen kan het volgende schema gevolgd worden:
• Ontworm de volwassen schapen in het voorjaar na het lammen, voor ze met de lammeren naar buiten gaan. In de meeste gevallen is 1 keer per jaar ontwormen voor de volwassen dieren genoeg. Gebruik hiervoor Ivomec of Endex.
• Breng de schapen met lammeren naar buiten op land waar de wormdruk zo laag mogelijk is. Het land is schoon als het minimaal 3 maanden niet door schapen is beweid.
• Behandel de lammeren op een leeftijd van 4-6 weken. De lammeren moeten dan ongeveer 2 weken buiten hebben gelopen. Een geschikt middel is hiervoor Panacur
• Vervolgens kunt U de dieren omweiden: in mei en juni om de 3 weken naar schoon land, in de maanden juli tot september zelfs om de twee weken
• Is het niet mogelijk om Uw dieren naar schoon land te verweiden, doe dan regelmatig mestonderzoek. In ieder geval 6 weken nadat ze naar een veilige wei zijn verweid of 3 weken nadat ze naar een niet-veilige wei zijn gegaan. Zo krijgt U een duidelijk beeld of het noodzakelijk is Uw dieren weer te ontwormen en welk middel daarvoor het meest is geschikt.

Nog een aantal zaken waar U goed aan moet denken bij het ontwormen van de dieren, met name om resistentie tegen de huidige middelen te voorkomen:
• Gebruik de juiste dosering! Dieren zijn vaak zwaarder dan U denkt: een volwassen Texelaar-ooi kan al gauw 70 tot 80 kg wegen. Indien U onderdoseert werkt het middel niet goed en wordt resistentie bevorderd.
• Ontworm niet onnodig vaak! Mestonderzoek laat weten of ontwormen wel echt nodig is
• Behandel per keer 2-5% van de gezondste en zwaarste dieren niet

Kijk ook eens op www.wormenwijzer.nl . Dit is een leuke informatieve site waar U heel gemakkelijk een voor uw bedrijf geschikt ontwormingsplan kunt opstellen. Ook hebben wij een folder op de praktijk voor u met extra informatie over wormen en ontwormen.