Verwerpers

undefined

Verwerpers

Onder verwerpen of abortus wordt verstaan “het afsterven en uitstoten van de vrucht na 45 tot 265 dagen dracht”. Op ieder bedrijf verwerpt wel eens een koe. Als echter meer dan 3 tot 5% van de dieren verwerpt of er in korte tijd meerdere dieren verwerpen (een zog abortusstorm), spreken we van een verwerpersprobleem. Verwerpers veroorzaken veel schade, per dier kan dit oplopen tot 600-800 euro. Verwerpen kan een besmettelijke of een niet-besmettelijke oorzaak hebben. Denk bij besmettelijke oorzaken vooral aan Neospora, BVD, IBR, Salmonella of Leptospirose. In individuele gevallen kan het ook voorkomen dat dieren agv een dikke hak of schoftbuil verwerpen; bacteriën uit deze abcessen kennen gaan circuleren door het lichaam en zo een abortus veroorzaken. Bij niet-besmettelijke oorzaken moet men het vooral zoeken in afwijkend rantsoen of verkeerde huisvesting, zoals beschimmeld voer, slechte kwaliteit drinkwater of hittestress.

Heeft u een verwerper, dan bent u verplicht deze binnen 7 dagen bloed af te laten nemen voor onderzoek op Brucella abortus (Abortus bang). Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden, visite en de kosten van het bloed af nemen worden vergoed door de overheid.

Hebt u een tankmelkabonnement voor Leptospirose, IBR, Neospora en/of Salmonella dan wordt het monster ook automatisch en gratis onderzocht op desbetreffende aandoening. Via bloedonderzoek is het soms mogelijk een oorzaak van het verwerpen vast te stellen. Onderzoek van de verworpen vrucht in combinatie met de nageboorte, levert vaak extra informatie op. Indien meerdere dieren hebben verworpen, adviseren wij om ook vruchten (met de nageboorte!) in te sturen. In ongeveer 40% van de gevallen wordt de oorzaak aangetoond en kunnen gerichte maatregelen genomen worden.

Sommige veroorzakers van abortus kunnen ook schadelijk zijn voor de mens. Heeft u een verwerpersprobleem, zorg er dan voor dat zwangere vrouwen niet in contact komen met de dieren.