Bedrijfsbegeleiding

undefined

Van de moderne rundveehouder wordt tegenwoordig veel gevraagd. Om tegen beheersbare kosten een goed product te leveren en tegelijkertijd het dierwelzijn te bewaken, is niet altijd even eenvoudig.
Onze rundveedierenartsen kunnen u daarbij van dienst zijn. Samen met u proberen wij uw veestapel gezond te houden en de productie te optimaliseren. Dat kan op vele gebieden: vruchtbaarheid, uiergezondheid, jongvee-opfok, klauwgezondheid, vaccinaties, voeding, infectie-ziekten etc. Uiteraard staan wij voor de dagelijkse zaken zoals zieke dieren, bloedtappen, kalfjes onthoornen enzovoorts voor u klaar. Ook bij spoedgevallen staan we gegarandeerd snel op het erf.

Bedrijfsbegeleiding
Bij de bedrijfsbegeleiding die iedere 4 of 6 weken wordt uitgevoerd, ligt de nadruk op de fertiliteit. Met moderne echo-apparatuur kan dracht vanaf 30 dagen worden vastgesteld en eventuele afwijkingen aan eileiders en baarmoeder worden opgespoord.
Daarnaast wordt aan de hand van de PIR-Dap cijfers de productie doorgenomen en kunnen wij u hierin adviseren. Bij specifiekere bedrijfsproblemen zoals bijv. kalverdiarree of melkziekte na afkalven wordt getracht een diagnose te stellen en een oplossing te vinden.
 
Tevens krijgen de bedrijven die in de 4 of 6 weekse bedrijfsbegeleiding zitten een extra korting van 4% op de medicijnen die zij afnemen.
 
Prijzen
Wij werken met een uurtarief. Dit betekent dat de tijd die we bij u op het bedrijf doorbrengen en die gebruikt wordt voor het verrichten van handelingen of het geven van advies in rekening wordt gebracht.
De tarieven ziet u in onderstaand schema. Deze zijn exclusief de voorrijkosten, alle bedragen zijn incl. 21% BTW
 
Dagtarief
Ma t/m Vrij
7.00 – 17.00 uur
143,54 € per uur
Avondtarief
Ma t/m Vrij
17.00 – 23.00 uur
186,60  € per uur
Weekendtarief
Zat t/m Zon
7.00 – 23.00
186,60 € per uur
Nachttarief
Ma t/m Zon
23.00 – 7.00
229,67 € per uur
 
 Tarieven visites 2012
Visite € 35,64
Visite Herhaling                                           € 31,70
Visite aangevraagd na 9.00 uur                € 46,55
Visite Spoed                                                € 57,30
Visite Avond                                                 € 60,36
Visite Nacht                                                  € 79,85
Visite Weekend                                           € 53,95
Visite Weekend Spoed                              € 60,36
Visite Weekend Herhaling                         € 41,13
   
       
 Clienten die automatisch betalen krijgen 1% korting op de hele factuur.
 
 Abonnement
Wij bieden melkveehouders de mogelijkheid tot een abonnement. U betaalt dan een vast bedrag van € 6,- per dier ouder dan 2 jaar (GD lijst) per jaar. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen betaald. U krijgt daarvoor de dagvisites van maandag t/m vrijdag gratis, mits aangevraagd tussen 8.00 en 9.00 uur(dezelfde dag) of een eerder afgesproken visite.
Bovendien krijgt een deelnemer aan het abonnement 4% korting op de medicijnen die hij afneemt.
 
Voorbeeld
Een melkveebedrijf met 60 melkkoeien betaalt 60 x 6 =  € 360,- per jaar. Dit is € 30,- per maand. De veehouder betaalt nu niets meer voor de tussen 8.00 en 9.00 uur aangevraagde visites van maandag t/m vrijdag, ongeacht hoe vaak we op het bedrijf nodig zijn.