Klebsiella Mastitis

undefined

Klebsiella-mastitis

Mastitis veroorzaakt door Klebsiella komt steeds vaker voor; het geeft een ernstige mastitis waarbij het beeld lijkt op Coli-mastitis. De dieren zijn ernstig ziek, hebben hoge koorts en de uiers zijn hevig gezwollen met waterige melk. Vaak vreten de dieren niet meer en willen slecht overeind komen. Over het algemeen reageren de dieren niet of nauwelijks op de ingestelde therapie, omdat de bacterie slecht gevoelig is voor antibiotica. Dieren die herstellen van een infectie met Klebsiella, worden vaak dragers en blijven de bacterie uitscheiden en zo andere dieren besmetten. ! Neem bij een coli-achtige mastitis altijd een monster voor u een behandeling instelt. Alleen op die manier kan de juiste diagnose worden gesteld Klebsiella komt voor in de bodem en komt via gronddeeltjes in het strooisel terecht. Strooisel kan besmet raken als het schors bevat van bomen die over de grond zijn gesleept, maar ook als u er bijvoorbeeld met de tractor overheen rijdt.

Plan van aanpak:

1) Laat het strooisel onderzoeken om vast te stellen of het vrij is van Klebsiella. Tevens wordt bij dit onderzoek een monster uit de boxen genomen om de verdere besmetting op uw bedrijf vast te stellen.

2) Neem van nieuwe hoogcelgetal-dieren een monster voor BO om dragers op te sporen.

3) Voer dragers af

4) Maak boxen schoon en desinfecteer met formaline.

5) Is de voorraad zaagsel besmet, gebruik deze dan niet meer.

6) Gebruik een barriere-dip. Deze voorkomt dat mastitisverwekkers vanuit de omgeving de slotgaten binnendringen

Tips voor schoon strooisel

● Kies voordroog strooisel van eerste kwaliteit, bij voor in zakken.

● Bewaar het strooisel altijd droog en goed geventileerd, voorkom broei.

● Maak geen strooiselvoorraad voorin de boxen die u na het reinigen steeds aanschuift.

● Zorg ervoor dat het strooisel niet in contact komt met grond.