Sponzen

Door gebruik te maken van hormoon-sponsjes is het mogelijk om schapen in bronst te laten komen. Op deze manier kan men een korte aflamperiode creeren, waarin alle ooien ongeveer gelijktijdig aflammen (bronstsynchronisatie) of kan men de ooien buiten het normale bronstseizoen om toch drachtig te krijgen en zo 3 aflamperiodes in 2 jaar bewerkstelligen (bronstinductie)
 
Omdat na het verwijderen van de spons alle ooien tegelijkertijd bronstig worden, is het noodzakelijk voldoende rammen te gebruiken. Zorg voor 1 vruchtbare ram per 10-15 ooien.
 
Behandelschema:
     
Dag 1 Spons inbrengen (vaginaal)    
Dag 13 Spons verwijderen en hormooninjectie toedienen    
na 36-48 uur Eerste dekking    
evt. naar 60 uur: Tweede dekking