Vaccinaties

Er zijn een aantal vaccin beschikbaar waarmee u uw dieren kunt beschermen tegen enkele veel voorkomende aandoeningen. Voor de meeste vaccins geldt dat eerst een basisvaccinatie moet worden uitgevoerd, waarbij er 2 keer wordt gevaccineerd met 4-6 weken tussentijd. Daarna volstaat een jaarlijkse herhalingsvaccinatie.

Zomerlongontsteking: 
Deze bacteriële luchtweginfectie treedt op vanaf april tot oktober, waarbij vaak het gehele koppel aangetast raakt en ook sterfte optreedt. Om de lammeren te beschermen, kunt u deze vaccineren vanaf 3 weken leeftijd. De enting moet herhaald worden na 4-6 weken. Bescherming treedt dus NIET op via de biest.

Het Bloed/Clostridium: 
Is een regelmatig voorkomende aandoening, die over het algemeen de beste, snelst groeiende lammeren uit het koppel treft. Deze liggen plotseling dood in de wei. Om de lammeren te beschermen, dienen de ooien 4 tot 6 weken voor het lammen te worden gevaccineerd. Deze vaccinatie jaarlijks herhalen. De lammeren zijn dan, mits voldoende biest wordt opgenomen, 8-10 weken beschermd.

Rotkreupel: 
Het voorkomen van rotkreupel is weer- en seizoensgebonden. De ernst van de aandoening in erg afhankelijk van de infectiedruk en eventuele aanwezigheid van dragers in het koppel. Het vaccin kan zowel preventief als therapeutisch ingezet worden. Dieren kunnen vanaf 3 maanden leeftijd geënt worden. Wanneer de herhalingsvaccinatie moet worden toegediend is afhankelijk van de ernst van de besmetting. Soms volstaat 1 keer per jaar, soms moet er 3 keer per jaar worden geënt.

Zere bekjes: 
Dit vaccin is sinds enige tijd weer beschikbaar in Nederland en mag in een besmette of hoogrisicovolle omgeving worden ingezet. Ooien kunnen 3-4 weken voor het lammeren gevaccineerd worden en geven dan bescherming aan de lammeren via de biest. De lammeren kunnen ingeënt worden vanaf het moment dat verschijnselen optreden.

Blauwtong: 
In 2008 is er voor het eerst op grote schaal gevaccineerd tegen blauwtong. Het is een eenmalige vaccinatie die jaarlijks herhaald moet worden om voldoende bescherming te bieden. Dit werd gesubsidieerd door de overheid. 

In 2012 is Nederland officieel Blauwtong vrij verklaard en mag er niet meer gevaccineerd worden.