Luchtweginfecties bij kalveren

undefined

Luchtweginfecties Kalveren

De meeste veehouders zijn bekend met hoestende kalveren. Soms blijft het bij een onschuldig hoesten. Soms zijn de problemen ernstiger en zijn de dieren ziek, hebben koorts en kan zelfs sterfte optreden. Ook kunnen luchtweginfecties chronisch worden, waardoor het dier achterblijft in groei en ontwikkeling en de longen levenslang beschadigd blijven. Luchtweginfecties kunnen de kans krijgen als de weerstand van het dier onvoldoende is. Eerste stap om problemen te voorkomen is dus een goede biestvoorziening! Zie ook “Biestmanagement” Stress kan de weerstand negatief beïnvloeden. Denk hierbij aan spenen, verplaatsing naar een ander hok of onthoornen Zeker erg belangrijk bij luchtweginfecties is het klimaat in de stal. Zorg voor een frisse stal zonder tocht. De kalveren moeten droog kunnen liggen en voldoende ventilatie zorgt voor afvoer van ammoniak en aanvoer van frisse lucht. Beter is om de jongste dieren (< 6 mnd) apart van de oudere dieren te huisvesten. Longontsteking wordt veroorzaakt door een combinatie van virussen en bacteriën. Meest voorkomende zijn Pinkengriep (BRSV), Pasteurella, Para-Influenza, Manheimia haemolytica, Mycoplasma bovis en IBR. Behandeling van zieke dieren is mogelijk met diverse antibiotica. De meeste hiervoor geschikte middelen zijn langwerkend, zodat de dieren minder vaak behandeld hoeven te worden. Belangrijk is om altijd een pijnstiller/ontstekingsremmer bij te geven. Hierdoor voelen de dieren zich beter en blijven beter eten. Bovendien treedt er minder schade op aan de longen, waardoor de dieren beter en sneller herstellen. Preventie van problemen met behulp van vaccinatie is natuurlijk beter. Op probleembedrijven kan dit het gehele jaar door gedaan worden, bij overige bedrijven alleen in de risicoperiode.

Plan van aanpak

1) biestvoorziening optimaliseren voor goede weerstand

2) huisvesting in orde: droog, fris, geen tocht. Evt klimaatspecialist inschakelen

3) verzorging verbeteren: goede voeding en drinkwater

4) infectiedruk verminderen: apart huisvesten