Rund

undefined

Binnen onze praktijk nemen de runderen een belangrijke plaats in, al onze dierenartsen zijn dan ook gecertificeerd Rundveedierenarts. Naast de melkveehouders bezoeken wij ook veel vleesveehouders.

Het aantal melkkoeien binnen onze praktijk bedraagt ± 14.000. Wij voeren Periodieke Bedrijfs Bezoeken(PBB) uit bij zo’n 145 melkveehouders. Daarnaast worden bij een aantal veehouders Bedrijfs Begeleidingen op 4- of 6-weekse basis uitgevoerd.

Bij deze Bedrijfs Begeleidingen kunt u koeien laten scannen op dracht, kalveren laten sederen of onthoornen, bloedonderzoek laten uitvoeren voor bijvoorbeeld certificering, en worden in overleg bedrijfsspecifieke problemen besproken. Het bezoek wordt steeds voorbereid . Bij veehouders die lid zijn van de PIR-DAP, worden de recente kengetallen uitgeprint, geanalyseerd en besproken. Voor deze Bedrijfs Begeleiding kan een speciaal tarief worden afgesproken, met korting over de afgenomen medicijnen. Voor meer informatie kunt u bij een van de dierenartsen terecht of bel op 0297-263758. 

Klik hier voor de lijst voorbereiding BGP 2015-2016